POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES ELBIOTECH SP. Z O.O.


Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Elbiotech sp. z o.o. („Administrator”) – z siedzibą w Warszawie 02-583, ul. Wólczyńska. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej lub pod adresem kontakt@elbiotech.eu

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) RODO, tj.:
- na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, którą możecie Państwo w każdej chwili odwołać kontaktując się z Administratorem – m.in.:
- w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celu podjęcia na Państwa żądanie czynności zmierzających do zawarcia umowy (przedstawiania oferty i prowadzenia negocjacji, gdy skontaktują się Państwo z Administratorem np. poprzez formularz kontaktowy) lub w celu wykonania umowy;
- w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora i podmiotów trzecich (polegających m.in. na prowadzeniu bieżącego kontaktu z osobami wyznaczonymi do kontaktu z Administratorem), za wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, jeżeli taka jest podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych. W innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane (w tym archiwizowane) przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa lub w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, aż do czasu ich przedawnienia.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli jednak taka sytuacja miałaby miejsce w wyjątkowych przypadkach, nastąpi do zawsze z zachowaniem zasad i mechanizmów określonych w art. 44-49 RODO – w takim przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o stosowanych zabezpieczeniach.

5. W granicach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO, przysługuje Państwu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- żądania przeniesienia danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym ich wykorzystywania w celach marketingowych;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wykorzystywanie plików cookies

1. Strony internetowe Administratora (w tym https:elbiotech.eu) mogą wykorzystywać pliki „cookies”, które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu. Pliki te zapewniają poprawne działanie stron internetowych.

2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne strony internetowej. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. W ramach tych plików „cookies” Administrator uzyskuje informacje takie jak:
- czas nadejścia zapytania;
- czas wysłania odpowiedzi;
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Administratora nastąpiło przez odnośnik;
- informacje o przeglądarce użytkownika.
    
4. Pozyskane przez Administratora dane zawarte w plikach „cookies” nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, Administrator okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp
.
5. Zebrane w plikach „cookies” dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

6. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):
- pliki „cookies sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej;
- pliki „cookies stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

7. Poniższa tabela wskazuje na działanie i cel stosowania poszczególnych plików „cookies” przez Administratora:

Działanie cookie

Cel

Działanie podstawowe

Tego rodzaju pliki „cookies” są niezbędne do zarządzania stroną internetową. Pozwalają nam one rozpoznać typ użytkownika i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.

Działanie / Analityka

Tego rodzaju pliki „cookies”  są używane dla analizy dostępności i funkcjonalności stron internetowych i są potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania usług.

Funkcjonalność

Tego rodzaju pliki „cookies”  pozwalają na zarządzanie pewnymi funkcjami strony internetowej zgodnie z Państwa ustawieniami. Oznacza to, że w przypadku kontynuowania używania strony internetowej lub powrotu na nią w przyszłości Administrator może dostarczyć nasze usługi zgodnie z Państwa preferencjami, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie nazwy użytkownika (np. jeśli witryna wymaga logowania) i brak konieczności wpisywania na każdej podstronie loginu i hasła.

 1. Państwa oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. W celu zablokowania przesyłania plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki „cookies”. Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach (w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać):
  1. Mozilla Firefox
  2. Internet Explorer
  3. Safari
  4. Google Chrome
 • 3 Postanowienia końcowe
 1. Niniejsza polityka prywatności i cookies Administratora wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2022 r. i zastępuje wszelkie dotychczasowe regulacje w tym zakresie.
 2. Administrator może w każdym czasie zmienić niniejszą politykę prywatności i cookies poprzez zamieszczenie nowej wersji dokumentu na stronie internetowej.
 3. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację zasad określonych w niniejszej polityce prywatności i cookies.

30 grudnia 2022